Jelentkezés

Házi segítségnyújtás

Kiíró: Tábita Budapest

Intézményünk Budapest közigazgatási területén biztosítja a házi segítségnyújtást, mint szociális alapellátást.
Segítséget nyújtunk az önálló életvitel fenntartásában az ellátott lakásán, lakókörnyezetében.

Tevékenységeink körébe tartozik:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
– télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

  • Helyszín: Budapest, Magyarország
  • Eddig jelentkezett:10 fő
  • A lehetőség időtartama: 2015.10.01. - 2020.12.31.
  • Az eseményen a következő időpontokban lehet részt venni:

  • Hétfőn 08:00 és 18:00 között
  • Kedden 08:00 és 18:00 között
  • Szerdán 08:00 és 18:00 között
  • Csütörtökön 08:00 és 18:00 között
  • Pénteken 08:00 és 18:00 között
  • Szombaton 08:00 és 20:00 között