Civil Információs Portál

Annak érdekében, hogy az önkéntesség, e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, megalkotásra került a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény, melyet az Országgyűlés 2005-ben fogadott el (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény – link).
Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett tevékenységet értjük. A törvény meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében.
Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon -, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába. A hatósági nyilvántartást az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezeti. A nyilvántartásba történő regisztrációt a törvény alapján készített bejelentési adatlap, valamint a törvény által meghatározott dokumentumok benyújtásával tehetik meg a szervezetek.

A bejelentéssel kapcsolatos tudnivalók az Emberi Erőforrások Minisztériuma által működtetett Civil Információs Portálon a közérdekű önkéntesség menüpontban találhatók meg, a EZEN az oldalon.