Gyakran Ismételt Kérdések

Mire jó ez a honlap?

A honlap célja az önkéntesség területén a keresleti és kínálati oldal összekapcsolása, azaz hogy az önkénteskedni vágyók könnyen és gyorsan megtalálják a számukra legoptimálisabb lehetőségeket, a fogadó szervezetek kommunikálhassák önkéntes lehetőségeiket. Emellett a honlap folyamatos tájékoztatás nyújt az önkéntesség területét érintő friss információkról, hazai és nemzetközi aktualitásokról.

Hogyan regisztrálhatok önkéntesként?

A regisztráció gombra kattintva megjelenik a regisztrációs oldal, amelynek két választható füle van: Regisztráció önkéntesként és Regisztráció fogadó szervezetként. A Regisztráció önkéntesként fülre kattintva választható ki a megfelelő regisztrációs felület, ahol nevet, e-mail címet és jelszót szükséges megadni. Az, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie a jelszónak, a regisztrációs oldalon olvasható. Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mail címre.

Bejelentkezéskor a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót kell beírni a megfelelő mezőkbe. Miután bejelentkezett, saját fiókját (adatait, jelentkezéseit) folyamatosan tudja szerkeszteni, kezelni. Javasoljuk, hogy az első bejelentkezést követően töltse ki személyes oldala profil adatait is, mert ezek segítenek, hogy minél hamarabb megtalálhassa az elképzeléseinek leginkább megfelelő önkéntes lehetőségeket.

Önkéntesként való regisztráció és bejelentkezés Facebook-profillal is megtehető.

Hogyan regisztrálhatok fogadó szervezetként?

A regisztráció gombra kattintva megjelenik a regisztrációs oldal, amelynek két választható füle van: Regisztráció önkéntesként és Regisztráció fogadó szervezetként. A Regisztráció fogadó szervezetként fülre kattintva választható ki a megfelelő regisztrációs felület, ahol a szervezet nevét, e-mail címet és jelszót szükséges megadni. Az, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie a jelszónak, a regisztrációs oldalon olvasható. Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mail címre.

Bejelentkezéskor a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót kell beírni a megfelelő mezőkbe. A regisztrációt követően, szervezetként bejelentkezve tud önkéntes lehetőségeket feltölteni, keresni a regisztrált önkéntesek között, és mindezek mellett bejelentkezve tudja saját fiókját – adatait, az Ön által ajánlott lehetőségeket – szerkeszteni és kezelni.

Lehetőség van arra is, hogy a sikeresen megvalósított önkéntes programokról röviden hírt adjanak a szervezetek. Kérjük, hogy amennyiben Ön is népszerűsíteni kívánja a szervezett lehetőséget, vagy rövid beszámolóban kívánja bemutatni a program eredményeit, legyen szíves felvenni velünk a kapcsolatot az onkentes@emmi.gov.hu címen, és elküldeni a közzétételre szánt leírást és az illusztrációként feltehető képeket.

Hol tudom szerkeszteni a profilomat?

Mindkét felhasználó típus esetében bejelentkezés után, a jobb felső sarokban látható felhasználónévre kattintva jelennek meg az adott profilhoz kapcsolódó funkciók egy lenyíló menüsorban.

Mi a teendő ha tévesen regisztráltam?

Téves regisztráció (pl.: fogadó szervezetként kívánt regisztrálni, de véletlenül önkéntesként tette ezt) esetén kérjük keresse a portál adminisztrátorait az onkentes@emmi.gov.hu email címen. A tévesen regisztrált profilt ezután töröljük vagy megváltoztatjuk a szerepkörét.

Regisztráltam fogadó szervezetként, de nem látom magam a honlapon. Valamit rosszul csináltam?

Nem. A honlapon regisztrált fogadó szervezetek feltöltött önkéntes lehetőségeikkel jelennek meg a portál látogatói számára. Attól, hogy az adott szervezet még nem töltött fel önkéntes lehetőséget profilja természetesen él. Mivel a portál célja az, hogy az önkénteskedni kívánók megtalálják a számukra legmegfelelőbb önkéntes lehetőséget, javasoljuk, hogy a szervezet által kínált lehetőségeket minél előbb töltsék fel.

Mi az önkéntes lehetőségre való jelentkezés folyamata?

Amennyiben egy felhasználó egy önkéntes lehetőségre kíván jelentkezni, úgy ezt az adott lehetőség leírásának végén található “Jelentkezem” gombra kattintva teheti meg. A jelentkezésről a fogadó szervezet automatikusan generált email kap. A fogadó szervezet ezek után a saját lehetőségeit kezelve képes elfogadni a jelentkezést. A jelentkezés elfogadását a jövőbeli önkéntes a “Saját jelentkezéseim” menüpontban tudja követni.

A személyes kapcsolatfelvételt ezek után az előre megadott elérhetőségeken keresztül tehetik meg.

Ha külföldön szeretnék önkénteskedni, hol találok ilyen lehetőségeket?

A külföldi önkéntes lehetőségeket a honlap külön kezeli. A közvetítő szervezetek által ajánlott lehetőségek ITT találhatók.

Hogyan ajánlhatok közvetítő szervezetként külföldi önkéntes lehetőséget?

A külföldi önkéntes lehetőségeket a honlap külön kezeli. Kérjük, hogy ha ilyet kíván feltölteni, illetve az önkéntesek figyelmébe ajánlani, legyen szíves felvenni velünk a kapcsolatot az onkentes@emmi.gov.hu e-mail címen, és elküldeni a közzétételre szánt leírást és az illusztrációként feltehető képeket.

Önkéntesség?

A 2012-ben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia meghatározása szerint az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választás és motiváció alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.
Az önkéntesség tehát sajátos értéket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától. Önmagában jó és értékes, egy olyan tevékenység, amely lehetőséget ad arra, hogy a társadalom tagjai aktív szerepet vállaljanak a közösségekben – ismeretleneken segítve -, mely tevékenység egyidejűleg hasznos a segítségre szorulóknak és az önkéntes tevékenységet végzőknek is.
Az önkéntes tevékenység olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

De mire jó az önkéntesség?

Az önkéntesség a társadalmi kohézió és szolidaritás egyik legfontosabb építő ereje. Hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, az önkéntesen végzett tevékenység és segítés a polgári szerepvállalás aktív kifejezése.
Az önkéntesség fontos lépcsőfok a felnőtté válás folyamatában, munkatapasztalat és kapcsolati tőkeszerzésben. Az önkéntesség során a fiatalok kipróbálhatnak különféle társadalmi szerepeket, és megerősödik a saját tetteikért való felelősségvállalás. Az önkéntesség segíti a társadalmi részvételt, így kifejezésre juthat az állampolgári elköteleződés, növeli az önbizalmat, erősíti a kölcsönösséget, segíti az integrációt. Az önkéntesség nyitottabbá és rugalmasabbá tesz, ami segíti az előítéletek megszűnését. Az önkéntességnek rendkívüli szerepe lehet a kompetenciák fejlesztésében, a tapasztalatszerzésben akár egy pályakezdő fiatal, akár egy, a munkaerő-piacra hosszabb távollét után visszatérő kisgyermekes anyuka számára. Speciális segítséggel kiegészítve más hátrányos helyzetű munkavállaló munkaerő-piaci (re)integrációjának is eszköze lehet az önkéntes segítő tevékenységbe történő bekapcsolódás. Emellett az önkéntesség azok számára is lehetőségeket rejt, akik nyugdíjas éveik alatt szeretnének tenni és szerepet vállalni a közösség érdekében.

Milyen szabályok érvényesek az önkéntes tevékenységre Magyarországon?

Az önkéntességnek nagyon sok formája van: a legapróbb, önként és érdek nélkül nyújtott segítségtől, a szervezett önkéntes akción történő részvételig, a szakmai tapasztalatszerzés céljából önként, nem a pénzügyi haszonszerzés céljából, hosszabb időn keresztül végzett tevékenység is lehet önkéntes tevékenység. Magyarországon jogszabályi szinten a közérdekű önkéntes tevékenység került szabályozásra annak érdekében, hogy az önkéntesség a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban váljon mozgósíthatóvá.

Mi a közérdekű önkéntes tevékenység?

Az önkéntes segítés egyik lehetőségeként az un. közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait határozza meg a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló, 2005-ben elfogadott törvény. Megalkotásának célja az volt, hogy az önkéntesség, e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, és az önkéntesség e területének intézményesítésével, bizonyos kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözze az állampolgárok és szervezetek részvételét a társadalom előtt álló feladatok önkéntes segítő tevékenységgel történő megoldásában.
Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük. Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon –, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.
A közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásáról bővebb információt (keresés a regisztrált szervezetek között, bejelentés módja, formája, szükséges űrlapok, stb.) a Civil Információs Portálon találhat (jobb oldalon lévő menüsor).

Mi a kapcsolat az önkéntesség és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás között?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1-jétől hatályba lépett módosítása alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT-ra) való jogosultság megállapításakor – amennyiben a jogosult a törvényben meghatározott feltételt nem tudja másképp teljesíteni – a jogosult által a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél végzett, közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.
Az FHT-ra való jogosultság megszerzése érdekében végzett önkéntes tevékenységet csak a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény által meghatározott hatósági nyilvántartásába regisztrált szervezetek igazolhatnak. Az igazolás adattartalma is előírt.
Az FHT-ra való jogosultság megszerzése érdekében önkéntest fogadó szervezetek számára – az esetleges visszaéléseket elkerülendő – kötelező a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben meghatározott hatósági regisztráció. A nyilvántartásba regisztrált szervezetek között ITT kereshet.

Mi az iskolai közösségi szolgálat?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, amelyet először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
Az iskolai közösségi szolgálatról további információkat talál a Közösségi Szolgálat Portálon.

Az iskolai közösségi szolgálat önkéntes tevékenység?

Nem. 2013-ban volt a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény felülvizsgálata. Az új szabályozás elhatárolta a közérdekű önkéntes tevékenység fogalmától az iskolai közösségi szolgálat fogalmát. Az iskolai közösségi szolgálat az önkéntes tevékenység „előszobája” lehet.
A két fogalom különbségei terén a legfontosabb elem a motiváció, a tevékenység végzésére vonatkozó belső indíttatás kiemelése, hiszen az önkéntes tevékenység a személy szabad akaratából valósul meg, nincsen semmilyen külső kényszerhez kötve, és végzéséért sem várható el semmilyen anyagi előny vagy ellenszolgáltatás. A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, amelynek végzése során csak a tevékenység kiválasztásában valósulhat meg a szabad döntés, ugyanakkor az érettségi előfeltételeként nem érdek nélküli. A közösségi szolgálat lehet kötelező, mert ennek pedagógiai tartalma pontosan a szociális érzékenység erősítése. A közösségi szolgálat bevezető lépésnek tekinthető a valódi önkéntes tevékenység végzésének irányába, ezért szerepét nem szabad alábecsülni. A diák iskolai közösségi szolgálat során szerzett „jó” tapasztalatai, viszont megteremtik a lehetőségét annak, hogy akár közvetlenül az 50 órás kötelező szolgálat után, vagy később, az ifjú-, felnőttkori életében, belső motivációjától vezérelve, szabadon, önkéntes tevékenységekhez kapcsolódjék. Amennyiben ez megvalósul, az iskolai közösségi szolgálat elérte és megvalósította a pedagógiai célját.