Információ önkéntes szervezeteknek

Kedves Látogatónk! Kedves jövőbeli partnerünk!

Miért fontos az önkéntesség?

Az önkéntesség tevékenység a társadalomban meglévő szolidaritás egyik legközvetlenebb kifejezése; a segítő szándék vezérli és motiválja – segítségnyújtás a rászorulóknak, a fogyatékossággal élőknek, az időseknek, és mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
Az önkéntesség esélyteremtő szerepe kiemelkedő: segít a tapasztalatszerzésben akár egy pályakezdő fiatal, akár egy, a munkaerő-piacra hosszabb távollét után visszatérő kisgyermekes édesanya számára, de úgyszintén hasznos az idősebbeknek is, hogy aktívan töltve hétköznapjaikat megosszák élettapasztalataikat, átadják megszerzett tudásukat a fiataloknak.
A magyar emberek számtalan alkalommal bizonyítottak az önkéntesség terén: a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa, a 2013. március 15-én kialakult hó helyzet, valamint a 2013 júniusában érkezett árvíz kapcsán olyan összefogás alakult ki, amelyre nem volt példa az elmúlt időszakban. Az emberek szerte az országban igyekeztek segíteni a bajba jutottakon, mindenféle érdek nélkül, felismerve a szükséget, szolidaritást és közösséget vállalva egymással.

Közérdekű önkéntes tevékenység: Az önkéntes segítés egyik lehetőségeként az un. közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait határozza meg a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló, 2005-ben elfogadott törvény(2005. évi LXXXVIII. törvény), melynek köszönhetően egyértelműbb kereteket kapott az önkéntesség fogalma és kiemelten a közérdekű önkéntes tevékenység fogalma. Presztízst és státuszt adott az önkénteseknek, és segíti a fogadó szervezeteket, hiszen világosan deklarálja a kompenzációs lehetőségek kereteit (pl. adó- és járulékmentes költségtérítés). Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon –, ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába. A közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásáról bővebb információt (keresés a regisztrált szervezetek között, bejelentés módja, formája, szükséges űrlapok, stb.) a Civil Információs Portál on találhat (jobb oldalon lévő menüsor).

Mit nyújt a honlap?

Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy az önkéntesség területén összekösse a keresleti és a kínálati oldalt, és ezáltal az önkénteskedés egyre elterjedtebbé váljon… Az önkéntes munkavégzés nem csak az önkéntes által nyújtott segítséget jelenti, de kölcsönös tanulási folyamat, ahol egy szervezet erőforrásai kiegészülhetnek, és új impulzusokkal frissülhetnek fel.. A honlapon történő regisztrációval Önnek lehetősége van meghirdetni önkéntes pozíciót, – az adminisztrátorok segítségével – hirdetni azokat, illetve akár közvetlenül is megtalálni az Ön számára legmegfelelőbb potenciális önkéntest.

Jelen honlap elsősorban a hazai önkéntesség előmozdítását szolgálja, ugyanakkor külföldön végzett tevékenységekre is fel kívánjuk hívni a figyelmet. Amennyiben Ön közvetítő szervezetként külföldön végzendő önkéntes lehetőséget kíván honlapunkon közzétenni, kérjük, lépjen kapcsolatba az adminisztrátorokkal az alábbi elérhetőségen:
onkentes@emmi.gov.hu

A regisztráció folyamatával kapcsolatban bővebb információt talál az INFORMÁCIÓK menüpont alatt.

The introduction because we dont know whats ahead of have a peek at the link her