Adatvédelem

Bevezetés

Az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve projekt (a továbbiakban: projekt) átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Mindehhez a fiatalokat célzottan megszólító programok megvalósításával és közvetlen programok támogatásával, valamint az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztésével, illetve a korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok szereplői együttműködésének mélyítésével, a helyi ifjúsági munka, valamint az önkéntes tevékenység komplex, módszertani fejlesztésével kívánunk hozzájárulni.

A projekt hozzájárul továbbá az Ifjúsági Garancia Program céljainak megvalósításához azzal, hogy javítja az ifjúságügyi területhez tartozó közszolgáltatók információ- és szolgáltatásközvetítő funkcióit, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a célcsoport körében, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű fiatalokra.

A projekt végső célja a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítását, közösségeinek megerősítését célzó támogatási rendszer kidolgozása, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése, valamint a fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni érzékenyítése. A beavatkozások hozzájárulnak a fiatalok helyi aktív közösségi szerepvállalásához, ezen keresztül az adott régió fejlődéséhez. A projekt hozzájárul továbbá a Nemzeti Önkéntes Stratégia céljainak megvalósításához, eredményeként nő az önkéntesek száma, az önkéntes tevékenységet támogató szolgáltatói rendszer stabilan működik majd, az önkéntesség a társadalom és különösen a fiatalok széles körében ismert és elismert tevékenységgé válik.

A projekt eredményeként jött létre a www.new.onkentes.gov.hu URL alatti weboldal, amely a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezeléseket valósítja meg, illetve a jelen tájékoztatóban rögzítetteknek megfelelően a továbbított adatok forrása.

A jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített mindkét adatkezelőnek adminisztrátori hozzáférése van az oldalhoz.

GDPR2

Érintettnek minősülnek a honlap felhasználói, függetlenül attól, hogy jogi személy képviseletében lépnek-e fel. Ez alapján megilletik őket az Általános Adatvédelmi Rendeletben (a továbbiakban: GDPR), valamint az Infotv.-ben rögíztett érintetti jogok.

Adatkezelőnek minősül(nek) azok a szervek, amelyek a fentiekkel kapcsolatosan adatot kezelnek.