Az Ifjúsági és Önkéntes Központ bemutatkozása

2018. 05. 08.

Az Ifjúsági és Önkéntes Központ bemutatkozása

Az Ifjúsági és Önkéntes Központot az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve című kiemelt európai uniós projekt támogatásával az Új Nemzedék Központ hozta létre.

Szervezetünk 20 Közösségi Térből álló hálózatot üzemeltet, amelyekben egymást és a társadalmat segítő, ösztönző, nagybetűs KÖZÖSSÉGEKET szeretnénk létrehozni. Fontos számunkra, hogy a fiataloknak helyet és lehetőséget teremtsünk a fejlődésre, a szemléletformálásra, és hogy támogassuk őket pályaválasztás előtti döntéseikben. Közösségi Tereinkben az önkéntességet is népszerűsítjük mint a társadalmi felelősségvállalás legkézzelfoghatóbb megnyilvánulását. Az Ifjúsági és Önkéntes Központnak éppen ezért kiemelt célja az önkéntes tevékenységek népszerűsítése, ajánlása és közvetítése.

A Központ szervezeti helye az Új Nemzedék Központban

Az Ifjúsági és Önkéntes Központ az Új Nemzedék Központon belül, a projekt megvalósítására létrehozott Ifjúsági és Hálózati Igazgatóság szervezeti egységeként működik, és a projekt egyéni kompetenciafejlesztés, illetve módszertani alprojektjeit valósítja meg.

Vezetője a módszertani és képzési igazgatóhelyettes. Önkéntesszakmai felelőse az önkéntesszakmai csoportvezető.

Céljaink

Az Ifjúsági és Önkéntes Központ legfőbb célja tehát a Közösségi Terekben folyó ifjúsági és önkéntes munka összefogása, irányítása.

A célt olyan eszközökkel szeretnénk elérni, mint pl.: konferenciák és cselekvésre serkentő, szemléletformáló workshopok szervezése, pályaválasztási és karrierépítési segítségnyújtás, módszertani útmutató készítése, valamint országos, reprezentatív ifjúsági és önkéntességkutatások lefolytatása. A felsoroltakon felül a piac igényeihez igazodó felnőtt- és továbbképzések fejlesztésével, szervezésével szeretnénk az önkéntességben rejlő motivációs és fejlesztő hatásokat felszínre hozni.

Összekötő szerepet vállalunk az ágazati irányítás, a különböző önkéntes- és ifjúsági civil szervezetek, testületek, egyesületek összekapcsolásában.

Feladataink:

 • a fiatalok vagy a fiatalokkal foglalkozó és az önkénteseket közvetítő szerveztek támogatása,
 • önkéntes programok tervezésének segítése;
 • önkéntesek toborzása és közvetítse;
 • önkéntesadatbázis létrehozása;
 • önkénteshonlap fejlesztése, üzemeltetése (onkentes.gov.hu);
 • nagymintás, reprezentatív önkéntességkutatás megszervezése;
 • a Közösségi Terekben működő, ún. Önkéntes Információs Pontok kialakítása és működtetése;
 • saját és befogadott önkéntesrendezvények szervezése;
 • önkéntességtémájú, kiemelt EFOP-projektek mentorálásának szakmai támogatása;
 • önkéntességtémájú felnőtt- és továbbképzések fejlesztése és szervezése;
 • a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 céljaival összhangban a társadalmi felelősségtudatot és az összetartozás tényleges megvalósulásának, illetve a társadalom önkéntességgel szembeni pozitív viszonyulásának támogatása;
 • részvétel a Nemzeti Önkéntes Tanács munkájában;
 • szoros együttműködés kialakítása az ágazati irányítást ellátó Emberi Erőforrások Minisztériumával a fenti feladatok eredményes megvalósulása érdekében
 • a Közösségi Terekben működő Önkéntes Információs Pontok országos hálózatba szervezése;
 • tervszerű együttműködés a hazai önkéntes fogadó- és közvetítőszervezetekkel.