Dokumentumtár

 • Adatkezelési tájékoztató

  Az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve projekt (a továbbiakban: projekt) átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Mindehhez a fiatalokat célzottan megszólító programok megvalósításával és közvetlen programok támogatásával, valamint az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztésével, illetve a korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok szereplői együttműködésének mélyítésével, a helyi ifjúsági munka, valamint az önkéntes tevékenység komplex, módszertani fejlesztésével kívánunk hozzájárulni.

  Dokumentum letöltése
 • Az OMSZ képzés értékelése 01

  Dokumentum letöltése
 • Az OMSZ képzés értékelése 02

  Dokumentum letöltése
 • Nemzeti Önkéntes Stratégia

  A Magyar Kormány a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozattal 2012 márciusában fogadta el hazánk Nemzeti Önkéntes Stratégiáját, amely 2020-ig határozza meg az önkéntességhez kapcsolódóan a kormányzati intézkedések sorát.
  A Nemzeti Önkéntes Stratégia intézkedéseinek célja, hogy az önkéntesség a társadalmi tudat aktív, élő része legyen, a benne foglalt célkitűzések megvalósulásával előmozdítsa az önkéntesség kultúrájának minél szélesebb körben történő elterjedését, erősítse a társadalmi felelősségtudatot és az összetartozás tényleges megvalósulását.

  A Nemzeti Önkéntes Stratégia általános céljai

  • Az önkéntesség kultúrájának fejlesztése és attitűdfejlesztés


  Cél, hogy az önkéntességgel kapcsolatos negatív előítéletek 2020-ra a kutatások alapján érezhetően csökkenjenek, illetve annak érdekében, hogy ez a pozitív változás mérhetővé váljék szükséges, hogy a közbeszédben egyre több információ álljon rendelkezésre az önkéntesség hasznosságáról.

  • Speciális célcsoportok bevonásának támogatása


  A speciális csoportok (pl. kisgyermeket nevelő anyák visszatérése a munkaerőpiacra) számára elengedhetetlen, hogy a korosztályuknak és státuszuknak megfelelő speciális programokkal legyenek bevonhatóak az önkéntes tevékenységekbe.

  • A hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése, a társadalmi kohéziót erősítő önkéntesség fejlesztése


  Kutatások igazolják, hogy az önkéntes tevékenység segít integrálni, illetve reintegrálni a társadalom szélére sodródott egyéneket a munkaerőpiacra. Az önkéntes tevékenységgel szerezhető munkatapasztalat révén olyan egyének számára is megnyílhat a munka világa, akik a hagyományos felzárkóztató programok segítségével korábban nem tudtak elhelyezkedni.

  Dokumentum letöltése
 • Önkéntesség Magyarországon 2013

  A Nemzeti Önkéntes Stratégia intézkedési tervével összhangban a Stratégia 2020-ra vonatkozó eredményességi mutatóinak mérése érdekében 2014-ben zárult le az önkéntesség magyarországi helyzetét feltérképező országos reprezentatív kutatás.
  Adatai alapján 2013-ban a 18 év feletti magyar lakosság csaknem egyharmada végzett önkéntes tevékenységet, több mint 4 százalékponttal meghaladva a 2011-es arányokat. A tanulmány az alábbi linkre kattintva érhető el:

  Dokumentum letöltése