Önkénteseknek

Mit ad az önkéntesség?

Az önkéntesség a társadalmi kohézió és szolidaritás egyik legfontosabb építő ereje. Hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, szabadon, jó érzésből vállalt tevékenység, a polgári szerepvállalás aktív kifejezése.

Lehet fontos lépcsőfok a felnőtté válás folyamatában, kihívás, kapcsolatépítési lehetőség és rekreációs tevékenység is. Az önkéntesség elősegíti a társadalmi részvételt, így kifejezésre juthat az állampolgári elköteleződés, növeli az önbizalmat, erősíti a kölcsönösséget, közösséget épít, új barátokat ad, és segíti az integrációt. Az önkéntesség során szerzett tapasztalat nyitottabbá és rugalmasabbá tesz, ami segíti az előítéletek megszűnését. Az önkéntességnek szerepe lehet a kompetenciák fejlesztésében, és újabb tapasztalatszerzésben akár egy pályakezdő fiatal, akár egy, a munkaerő-piacra hosszabb távollét után visszatérő kisgyermekes anyuka számára. Speciális segítséggel kiegészítve a hátrányos helyzetű munkavállalók, elbizonytalanodók, és pályaelhagyók munkaerő-piaci (re)integrációjának is eszköze lehet az önkéntes tevékenységbe történő bekapcsolódás. Emellett az önkéntesség azok számára is lehetőségeket rejt, akik nyugdíjas éveik alatt szeretnének tenni és szerepet vállalni a közösség érdekében.

Miért fontos az önkéntesség?

Az önkéntesség sajátos értéket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától, olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

Milyen önkéntes lehetőségek vannak?

Az önkéntességnek nagyon sok formája van: a legapróbb, önként és érdek nélkül nyújtott segítségtől, a szervezett önkéntes akción történő részvételig, a szakmai tapasztalatszerzés, nem a pénzügyi haszonszerzés céljából, hosszabb időn keresztül végzett tevékenység is idetartozhat. Magyarországon jogszabályi szinten a közérdekű önkéntes tevékenység került szabályozásra annak érdekében, hogy az önkéntesség a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban váljon mozgósíthatóvá.

Miért regisztráljak?

Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy akik önkéntesen segíteni szeretnének, azok könnyen és hatékonyan találjanak erre módot. A felületen történő regisztrációval Önnek lehetősége van megtalálni az Ön számára leginkább megfelelő önkéntes lehetőségeket, és tájékozódhat arról is, hogy mire érdemes odafigyelni, ha önkénteskedni szeretne.