Nemzeti Önkéntes Tanács (NÖT)

2018. 05. 08.

Nemzeti Önkéntes Tanács (NÖT)

2016. szeptember 21-én megjelent a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló kormányhatározat. A Tanács hivatása az önkéntesség területén tevékenykedő, felelősséggel bíró civil, egyházi és gazdasági szereplők, továbbá a kormányzati szakpolitika irányítói együttműködésének elősegítése.

A Kormány a Nemzeti Önkéntes Tanácsról szóló 1503/2016. (IX.21.) Kormány határozattal az önkéntesség kultúrájának terjesztése, valamint a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III.20.) Kormányhatározat horizontális célkitűzései közt szereplő szektorközi együttműködés előmozdítása céljából létrehozta a Nemzeti Önkéntes Tanácsot.

A NÖT javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület, amely részt vállal az önkéntesség népszerűsítésében, terjesztésében, valamint az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésében. Feladatai közé tartozik a különböző önkéntes programok összehangolása, az önkéntességet érintő kormányzati intézkedések és jogszabálytervezetek véleményezése, javaslatok megfogalmazása, valamint a nemzeti önkéntes stratégia támogatása.

A Tanács tagjai az elnök, az alelnök és a Korm. határozat 5. pont b)- l) alpontja szerint jelölt, és a miniszter által felkért személyek. A Tanács tagjai a Tanács ülésein tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.

A Nemzeti Önkéntes Tanács tagjai, az általuk képviselt szervezetek szerint:

 • Országos Fogyatékosságügyi Tanács
 • Karitatív Tanács
 • Idősek Tanácsa
 • Országos Környezetvédelmi Tanács
 • Magyar Katolikus Egyház
 • Magyarországi Református Egyház
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,
 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 • Nagycsaládosok Országos Egyesülete
 • Önkéntes Központ Alapítvány
 • Magyar Vöröskereszt
 • Otthon Segítünk Alapítvány

A Nemzeti Önkéntes Tanács alakuló ülését 2016. december 6-án tartotta, a további ülések dátumai:

 • 2017. május 22.
 • 2017. november 24.
 • 2018. május 4.